У перший клас – за новими правилами. Про що новий Порядок зарахування учнів

ГО “Батьки SOS” підготувала картинку-шпаргалку щодо зарахування учнів. Збережіть її собі, щоб мати змогу швидко переглянути інформацію.

Источник: У перший клас – за новими правилами. Про що новий Порядок зарахування учнів.

Модельная программа: обучающие материалы для пилотных школ.
Модельная обучающая программа для первых классов пилотных школ сконструирована на основе недельного планирования: 1 тема = 1 неделя.
 Она включает:

– подходы к интеграции содержания предметов или курсов в соответствии с конкретно ожидаемыми результатами (КОР), определенными Государственным стандартом начального образования;
– виды обучающей деятельности;
– способы оценивания учебных достижений детей.

В данной статье вы найдете перечень тем модельной программы для 1-го класса, а также ссылки для скачивания тематических недель, которые были апробированы в пилотных школах в 2017-2018 уч. году.
Материал взят с сайта: http://nus.org.ua.
Альтернативное образование: хоумскулинг, дистанционное и т.д.
НОВЫЙ ЗАКОН О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу новый закон «Об образовании», который Верховная Рада приняла 5 сентября и 25 сентября подписал президент Петр Порошенко.
Этот Закон легитимизирует различные формы обучения. Теперь образование можно будет получать не только за партой в школе: кроме уже знакомых нам очной, заочной, экстернатной и дистанционной систем образования, теперь абсолютно законными будут семейное или домашнее образование (с родителями), педагогический патронаж, получение образования на рабочем месте и дуальное образование (сочетание обучения в учебных заведениях и на рабочем месте).
Новый закон “Об образовании” можно скачать по данной ссылке. Приводим полностью статью 9 данного Закона.
СТАТТЯ 9. ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
1. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.
Основними формами здобуття освіти є:
  • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);
  • дуальна.
2. Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.
3. Заочна форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними.
4. Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
5. Мережева форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.
6. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.
7. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.
8. Педагогічний патронаж – це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.
9. Здобуття освіти на робочому місці – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою (як правило, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу.
10. Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.
11. Особливості застосування форм здобуття освіти для різних рівнів освіти можуть визначатися спеціальними законами.
12. Положення про форми здобуття освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ЛИЛИЕЙ ГРИНЕВИЧ
Zn.ua: Конечно, в двух словах охарактеризовать закон “Об образовании” сложно. Но не могли бы вы назвать несколько его самых больших, на ваш взгляд, плюсов и минусов?

Лилия Гриневич: Это закон новых возможностей. Возможностей для детей и их родителей, а также для учителей и для всей системы образования согласно потребностям общества.Для детей и родителей важно, что законом мы легитимизируем разные формы обучения. Мы видим, что многие родители, недовольные школьным образованием, забирают детей, например, на домашнее обучение. Однако сейчас это делается скрытно, поскольку закон не дает возможностей сделать это легально. Новый закон решает указанную проблему.

Если ребенок будет учиться по индивидуальному плану или на домашнем обучении, родители должны иметь возможность привести его и проверить, чтобы этот ребенок не отставал в обучении. Кроме этого, полученные вне формальной системы образования образовательные результаты будут признаваться и засчитываться в системе формального образования.

Это значит, что ребенок, который, например, усиленно занимается спортом, сможет не сдавать нормативы в школе, а вместо физкультуры посещать другой урок в параллельном классе.

Моя цель (может, это очень патетично прозвучит) — сделать для ребенка школу такой, чтобы родители не хотели забирать его оттуда. И чтобы они видели, что школа готовит ребенка к жизни в ХХІ веке.Именно поэтому в законе мы прописали другой подход к обучению: переходим от школы, в которой только напихивают знаниями и воспроизводят их, к школе компетентностей. А это ведет за собой изменение стандартов образования, масштабное переобучение для учителей.

 Посмотрите видео по теме НУШ, перейдя по ссылкам:

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВОГО СТАНДАРТА

Отличие НУШ от “школы памяти”. Шесть основных принципов нового Стандарта начального образования: признание талантливости каждого ребенка, радость познания, развитие сободной личности и другие. Цикличность начальной школы. Уменьшение объема домашних заданий, увеличение времени на подвижную деятельность и творчество. Право ребенка на ошибку. И т.д.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛАССОМ

Как создать комфортную учебную среду в НУШ? Какой должна быть рабочая атмосфера, чтобы создать продуктивное обучающее пространство?
Хороший менеджмент в классе – это больше чем просто организованность и дисциплина. И точно не авторитарное отношение учителя…